Webcam Modelleket keresünk ! Fizetés akár heti 500 - 5000 Euro-ig!! Öntöl függ mennyit dolgozik.
Válassz Nyelvet: en ua ro ru rs pl sk

Webcammodell.hu - A szolgáltatások tartalma és jogosultsága

A szolgáltatások tartalma és jogosultsága

Jelen megállapodás elfogadásával a következőket igazolom:

  • 18 éves vagy idősebb vagyok (vagy 21 éves minden olyan helyen, ahol a 18. életévem nem nagykorú).
  • A nyíltan szexuális tartalmú anyagokat, amelyeket vásárolok és/vagy nézek vagy élvezek, saját személyes használatra szolgálnak, és soha nem teszek ki kiskorúak (18 éven aluliak vagy 21 éven aluliak, ha a 18 év nem nagykorúak) számára semmilyen hang- vagy képi tartalmat, ill. szolgáltatás.
  • Meggyőződésem, hogy felnőttként elidegeníthetetlen jogom van olvasni és/vagy megtekinteni az általam választott anyagokat, és hogy a weboldalon található anyagok és képek semmilyen módon nem obszcének vagy sértőek, és nem is értelmezhetők. hogy obszcén vagy sértő legyen. Az ezen a weboldalon található anyagok és képek megtekintése, olvasása és letöltése nem sért semmilyen törvényt, rendeletet, szabályt, rendeletet, rendeletet, szokást vagy közösségi normát az én lakóterületemre, utcámra, falumra, városomra, városomra, megyére, államra, tartomány vagy ország.
  • Kizárólag én vagyok felelős az általam közzétett vagy megjelenített (a továbbiakban: "bejegyzés") tartalomért awebhelyeken, illetve bármely webhely vagy szolgáltatás más tagjai számára.
  • Teljes mértékben felelősséggel tartozom a hamis közzétételekért, és felelősséggel tartozom az ezen a webhelyen található anyagok és képek megtekintéséből, olvasásából vagy letöltéséből eredő jogi következményekért, az weboldal és leányvállalatai nem tehetők felelőssé semmilyen jogi következményekért, amelyek a webhelyen található anyagok és képek megtekintéséből, olvasatából vagy letöltéséből származnak. a webhelyre és/vagy az itt található anyagok csalárd belépéséből vagy használatából ered..
  • Tudomásul veszem és elfogadom, hogy ezen a weboldalon vagy a weboldal bármely oldalán bármilyen hirdetés vagy link elhelyezése - tilos és jogsértést, így jogi eljárást vonhat maga után..
  • Aszolgáltatást az összes vonatkozó törvénynek és előírásnak megfelelően kell használnom...

az összes adatkezelésért felelős fél. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban elmagyarázzuk, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célból. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el.

Használati engedély

Nem kizárólagos, nem átruházható és korlátozott jogot biztosítunk a Webhely eléréséhez, nem nyilvános megjelenítéséhez és használatához, beleértve az ott elérhető összes tartalmat (a „Tartalom”) számítógépén, mobilján vagy bármely eszközén, amely megfelel a jelen Feltételeknek. .

Ezt a támogatást tetszés szerint, bármilyen okból és saját belátásunk szerint, előzetes értesítéssel vagy anélkül megszüntethetjük. A megszüntetéskor jogosultak vagyunk, de nem vagyunk kötelesek: (i) törölni vagy deaktiválni az Ön fiókját, (ii) blokkolni az Ön e-mail- és/vagy IP-címét, vagy más módon megszüntetni a Webhely használatát és használatának lehetőségét, és/vagy ( iii) távolítsa el és/vagy törölje az Ön felhasználói beküldését (lásd alább). Ön beleegyezik abba, hogy a felmondást követően nem használja és nem kísérli meg a Weboldal használatát. A felmondás esetén a Weboldal használati jogának megadása megszűnik, de a jelen Feltételek minden egyéb része érvényben marad. Ön tudomásul veszi, hogy nem vállalunk felelősséget sem Ön, sem harmadik fél felé a használati engedélyének megszüntetéséért.

Felhasználói beadványok

Ha tartalmat tesz közzé weboldalunkon, az továbbra is az Öné, és kizárólag Ön felelős érte. Azonban engedélyünk van a használatára, és más felhasználók hozzáférhetnek hozzá, és elmenthetik. A korlátozások és tilalmak az Általános Szerződési Feltételek jogilag kötelező érvényű változatában találhatók.

Ön teljes mértékben felelős minden olyan anyagért, amelyet streamel, feltölt, beküld vagy más módon elérhetővé tesz a Webhelyen keresztül, beleértve a videókat vagy bármely más kommunikációt vagy profilinformációt (együttesen „Felhasználói beküldések”). A felhasználói beküldések nem mindig vonhatók vissza. Ön tudomásul veszi, hogy a Felhasználói beadványokban szereplő személyes adatok bármely felfedése személyazonosításra alkalmassá teheti Önt, és nem garantáljuk a Felhasználói Beküldött anyagok bizalmas kezelését.

Kizárólag Ön felel a saját Felhasználói Beküldéseiért, valamint azok közzétételének, feltöltésének, közzétételének vagy egyéb módon történő elérhetővé tételének minden következményéért. Bármely felhasználói beadványa esetén Ön megerősíti, kijelenti és/vagy szavatolja, hogy:

Ön birtokolja vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, engedélyekkel, jogokkal vagy hozzájárulásokkal a használathoz, és felhatalmaz bennünket arra, hogy felhasználjuk az összes védjegyet, szerzői jogot, üzleti titkot vagy egyéb tulajdonjogot a Felhasználói beadványokkal kapcsolatban a Webhely és a jelen Feltételek által tervezett bármely felhasználásra. 2. Tizennyolc (18) éven aluli személyeket ábrázoló, Ön által megtekintett és írásos dokumentációt az Egyesült Államok törvényei18 USC § 2257 értelmében, amelyet önként adunk meg, nem tesz közzé, és nem engedi meg senki másnak. be kell tartania (és függetlenül attól, hogy Ön az Egyesült Államok törvényei hatálya alá tartozik-e vagy sem) és más hasonló, releváns és/vagy alkalmazandó törvényeket annak igazolására, hogy a Felhasználói beadványában szereplő összes személy tizennyolc (18) évesnél idősebb; és 3. Ön írásos beleegyezésével, felmentésével,

Ön továbbá elfogadja, hogy nem küld be olyan anyagokat, amelyek:

Szerzői jogvédelem alatt áll, üzleti titokra vagy védjegyre vonatkozó törvények védik, vagy más módon harmadik felek tulajdonjogai alá tartoznak, beleértve a magánélethez és a nyilvánossághoz fűződő jogokat, kivéve, ha Ön ezeknek a jogoknak a tulajdonosa, vagy ha a jogos tulajdonos kifejezett engedélye van az anyag benyújtására és megadja nekünk az itt biztosított összes licencjogot;2. Obszcén, vulgáris, illegális, törvénybe ütköző, rágalmazó, csaló, rágalmazó, káros, zaklató, sértő, fenyegető, magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogokat sértő, gyűlöletkeltő, fajilag vagy etnikailag sértő, lázító vagy más módon nem megfelelő, a saját belátásunk szerint ;3. Illegális tevékenységeket ábrázol, bármely csoport vagy egyén elleni fizikai sérülést vagy sérülést népszerűsít vagy ábrázol, vagy állatokkal szembeni kegyetlen cselekményt hirdet vagy ábrázol;4. Bármely személynek vagy entitásnak adja ki magát, vagy bármilyen módon hamisan bemutatja Önt, beleértve a hamis személyazonosság létrehozását;5. Bűncselekményt, bármely fél jogainak megsértését jelentene, bátorítana vagy adna utasításokat, vagy más módon felelősséget vonna maga után, vagy sértene bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogot; vagy6. Kéretlen vagy jogosulatlan reklámozás, promóció, „spam” vagy bármilyen más megkeresés.

Nem állítunk tulajdonjogot vagy ellenőrzést a Felhasználói beadványok vagy a harmadik felek tartalma felett. Ön vagy adott esetben egy harmadik fél licencadó fenntartja a Felhasználói Beküldött anyagok összes szerzői jogát, és Ön felelős e jogok megfelelő védelméért. Ön visszavonhatatlanul világméretű, nem kizárólagos, jogdíjmentes, örök, fel nem mondható, továbbengedélyezhető engedélyt ad nekünk a következőkre: reprodukálni, nyilvánosan előadni, nyilvánosan megjeleníteni, terjeszteni, adaptálni, módosítani, közzétenni, lefordítani, származékos műveket készíteni. és más módon hasznosítani a Felhasználói Beküldött anyagokat bármilyen célra, ideértve korlátozás nélkül a Webhely és a jelen Feltételek által meghatározott célokat. Ezen túlmenően Ön jogot és engedélyt ad a Webhely más felhasználóinak a Felhasználói beadványok megjelenítésére, streamelésére és letöltésére a Webhely használatával kapcsolatban és egyéb személyes használatra.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik minden joggal, hatalommal és felhatalmazással, amely ahhoz szükséges, hogy az itt biztosított jogokat a Felhasználói Beküldések számára biztosítsa. Kijelenti és szavatolja, hogy Ön a Felhasználói beadványok jogcíme, joga van a Felhasználói Beadványok feltöltésére a Weboldalra, és hogy a Felhasználói Beadványok feltöltése nem sérti más felek jogait vagy szerződéses kötelezettségeit másokkal szemben. a felek.

Ön tudomásul veszi, hogy saját belátásunk szerint megtagadhatjuk bármely Felhasználói tartalom közzétételét, eltávolítását vagy hozzáférésének blokkolását bármilyen okból vagy ok nélkül, előzetes értesítéssel vagy anélkül.

A jelen dokumentumban foglalt egyéb kártalanítási rendelkezések korlátozása nélkül Ön beleegyezik abba, hogy megvéd minket minden olyan követeléssel, követeléssel, keresettel vagy eljárással szemben, amelyet harmadik fél terjesztett elő vagy indít ellenünk, és azt állítja, hogy az Ön Felhasználói beadványai vagy a Webhelynek a jelen Feltételeket megsértő használata sérti vagy harmadik fél szellemi tulajdonjogait hűtlenül eltulajdoníthatja, vagy megsérti az alkalmazandó törvényeket, és Ön köteles megtéríteni minket a velünk szemben keletkezett károkért, valamint az ésszerű ügyvédi díjakért és egyéb költségekért, amelyek az ilyen követeléssel, követeléssel, perrel vagy eljárással kapcsolatban felmerültek.

Tartalom a Weboldalon

Nem vállalunk felelősséget a webhelyünkön található, harmadik féltől származó tartalmakért (például linkek és hirdetések), és nem támogatjuk, amit ezek tartalmaznak. Ha végül ezektől a harmadik felektől származó anyagokat használja, az Ön felelőssége, hogy elolvassa és elfogadja az irányelveiket.

Ön tudomásul veszi és tudomásul veszi, hogy a Webhely használata során számos forrásból származó tartalomnak lesz kitéve, beleértve a más felhasználók által a Weboldalon automatizált vagy más módon elérhetővé tett tartalmakat (együttesen: „Harmadik fél tartalom”), és hogy mi nem kell ellenőrizniük, és nem vállalnak felelősséget harmadik felek tartalmáért. Ön megérti és tudomásul veszi, hogy ki lehet téve olyan tartalomnak, amely pontatlan, sértő, illetlen vagy más módon kifogásolható, vagy kárt okozhat számítógépes rendszereiben, és a felelősség egyéb korlátozásának korlátozása nélkül beleegyezik, hogy lemond, és ezennel lemond. , bármely törvényes vagy méltányos joga vagy jogorvoslati lehetősége, amellyel ezzel kapcsolatban velünk szemben rendelkezhet.

Nem állítunk tulajdonjogot vagy ellenőrzést Harmadik felek tartalma felett. Harmadik felek fenntartanak minden jogot a Harmadik fél Tartalmára, és ők felelősek jogaik megfelelő védelméért.

Ön megérti és tudomásul veszi, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk a Weboldalak nem megfelelő tartalom vagy magatartás megfigyeléséért. Ha bármikor úgy döntünk, hogy saját belátásunk szerint ellenőrizzük az ilyen tartalmat, nem vállalunk felelősséget az ilyen tartalomért, nem vagyunk kötelesek módosítani vagy eltávolítani az ilyen tartalmakat (beleértve a felhasználói beküldéseket és a harmadik felek tartalmát), és nem vállalunk felelősséget az ilyen tartalmat (beleértve a felhasználói beküldéseket és a harmadik felek tartalmát) benyújtó mások magatartása.

A felelősség korlátozására és a garanciák kizárására vonatkozó alábbi rendelkezések korlátozása nélkül, a Weboldalon található összes Tartalmat (beleértve a Felhasználói beadványokat és a Harmadik Felek Tartalmát is) „ÁLLAPOTÁBAN” biztosítjuk Önnek, kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatra, és Ön nem használhatja, másolni, reprodukálni, terjeszteni, továbbítani, sugározni, megjeleníteni, eladni, licencet adni vagy bármilyen más célra felhasználni a Tartalom megfelelő tulajdonosainak/licenctulajdonosainak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Ön tudomásul veszi, hogy saját belátásunk szerint megtagadhatjuk bármely Tartalom közzétételét, eltávolítását vagy a hozzáférés letiltását bármilyen okból, vagy ok nélkül, értesítéssel vagy anélkül.

A Weboldalra feltöltött tartalommal (beleértve a modellek által feltöltött tartalmakat is) Ön szabadon hozzájárul, és vissza nem vonható licencet ad a leányvállalatainknak és ügynökeinknek, hogy a Webhelyre feltöltött felhasználónevet, videókat, képeket és hangot úgy használják fel, ahogyan azt látják. elfér. Ön továbbá megérti és beleegyezik abba, hogy a tartalom nyilvánosan megjelenjen a webhelyen, valamint harmadik felek webhelyein és/vagy egyéb marketinganyagaiként. A tartalomra a weboldal adatvédelmi szabályzata és használati feltételei, valamint a harmadik felek webhelyeinek használati feltételei vonatkoznak.Webcammodell.hu